+48 533 452 420 | +48 533 710 010   Kielce, ul. Targowa 18 (9 piętro) | artcakes.pl@gmail.com

Klauzula Facebook

Klauzula Facebook

Informujemy, że w związku z subskrypcją naszego fanpage Art Cakes podkłady (kliknięcie „Lubię to” lub „Obserwuje”) bądź publikacją na naszym fanpagu komentarza pod umieszczonym przez nas postem Magdalena Kocierz prowadząca działalność gospodarcza pod firmą Magdalena Kocierz ART CAKES adres: ul. Targowa 18/902, 25-520 Kielce,  NIP: 959-150-47-99, Regon 260211758, e-mail: artcakes.pl@gmail.com, tel. +48 533 710 010, staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych. 

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt za pomocą poczty tradycyjnej na adres Administratora bądź za pośrednictwem wskazanej powyżej poczty elektronicznej.

Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione na warunkach i zasadach określonych przez administratora portalu Meta Platforms Ireland Limited, Block J, Serpentine Avenue, Dublin 4, Irlandia (współadministrowanie w celach statystycznych). Przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej „RODO”). 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes administratora – promocji własnej działalności i usług, prowadzenie profilu społecznościowego, budowanie i umacnianie relacji z klientami, prowadzenie analiz i statystyk dot. popularności i funkcjonowania profilu a także ustalenia, dochodzenia oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami dotyczącymi korzystania z profilu, odpowiedz na kontakt).

Dane osobowe które przetwarzamy to przede wszystkim Imię i Nazwisko oraz Wizerunek, poza tym mogą to być wszystkie dane udostępnione na Pani/Pana profilu na Facebooku. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa a także pozostali użytkownicy korzystający z fanpaga Administratora, z uwagi na jego publiczny charakter.

Z uwagi na korzystanie z usług Facebook, Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państw trzecich – Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z udostępnianiem ich wewnętrznie przez Facebooka Meta Platforms Inc. Lub LinkedIn Corporation. Przekazywanie tych danych następuje w na podstawie art. 45 RODO, decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony tj. w oparciu o Ramy ochrony danych UE-USA” (EU-US Data Privacy Framework).

W związku z powyższym zachęcamy do zapoznania się z politykę prywatności Facebooka https://privacycenter.instagram.com/policy/ 

Dane będą przetwarzane do czasu złożenia sprzeciwu lub ustania interesu prawnego Administratora jednak nie dłużej niż termin przedawnienia ewentualnych roszczeń bądź konieczność obrony przed nimi. Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Podanie danych jest dobrowolne. Przetwarzamy tylko te dane które Pani/Pan udostępnił na swoim profilu platformy internetowej Facebook. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zobacz najnowsze produkty w sklepie